Aktuálna akcia
Situačný plán
Lokalita
Fotogaléria
 

Pozemok D4

Parameter Hodnota
OznačenieD4
Veľkosť pozemku [m2]242
Stav  nepredajný
Cena za pozemok vrátane DPH [EUR] ***
Cena za 1 m2 s DPH [EUR] ***
Približná šírka pozemku [m] 
Pibližna hĺbka pozemku [m] 
Zastavanosť pozemku objektom RD [max. / m2]0,35% / 84
Spevnené plochy [max./ m2]0,15% / 37,00
Spevnené a zastavané plochy [m2]121
Min. podiel zelene na pozemku [%]50%
Prípustné funkčné využitie [%]90-B, 10-OV
Max. podlažnosť RD2
Výška RD (sedlov·/ pultov·/ ploch· strecha) [m]9,50 / 8,00 / 7,50
Stavebn· čiara (vzdialenosť od okraja vozovky) [m]7,2 m
Odstupové vzdialenosti (od susediacich RD) [m]-
Aktuálna vybavenosť pozemku 
Parcely tvoriace pozemok

Konverzný kurz - 30.1260 SKK/EUR

 
Právne ustanovenia | KONTAKT WEBMASTER | © 2005-2010 VASDOMOV.sk