Aktuálna akcia
Situačný plán
Lokalita
Fotogaléria
 

Pozemok E3

Parameter Hodnota
OznačenieE3
Veľkosť pozemku [m2]527
Stav  rezervovaný
Cena za pozemok vrátane DPH [EUR] 31 356,50
Cena za 1 m2 s DPH [EUR] 59,00
Približná šírka pozemku [m]-
Pibližna hĺbka pozemku [m]-
Zastavanosť pozemku objektom RD [max. / m2]-
Spevnené plochy [max./ m2]-
Spevnené a zastavané plochy [m2]-
Min. podiel zelene na pozemku [%]-
Prípustné funkčné využitie [%]-
Max. podlažnosť RD-
Výška RD (sedlov·/ pultov·/ ploch· strecha) [m]-
Stavebn· čiara (vzdialenosť od okraja vozovky) [m]-
Odstupové vzdialenosti (od susediacich RD) [m]-
Aktuálna vybavenosť pozemku-
Parcely tvoriace pozemok

podla geometrického plánu aktuálne zabezpecujeme zápis na katastri

Konverzný kurz - 30.1260 SKK/EUR

 
Právne ustanovenia | KONTAKT WEBMASTER | © 2005-2010 VASDOMOV.sk