Aktuálna akcia
Situačný plán
Lokalita
Fotogaléria
 

Prehlásenie o ochrane súkromia

Spoločnosť LubMar, s.r.o. ako prevádzkovateľ a majiteľ tejto webstránky prehlasuje, že všetky osobné údaje získané v súvislosti s prevádzkovaním tejto webstránky, či už vyplnením kontaktných formulárov zákazníkom alebo akýmkoľvek iným spôsobom, bude používať výlučne pre potreby predaja pozemkov v obytnej zóne Oľdza a bude s týmito údajmi zaobchádzať v zmysle zákona o ochrane osobných údajov.

Používanie údajov webstránky

Údaje tejto webstránky boli poskytnuté spoločnosťou LubMar,s.r.o., jej pracovníkmi a subdodávateľmi, sú predmetom duševného vlastníctva spoločnosti LubMar, s.r.o.

Údaje tejto webstránky sú voľne šíriteľné v akejkoľvek forme za predpokladu, že nebudú použité na komerčné účely a s údajmi bude vždy uvedený aj ich pôvod, t.j. stránka www.vasdomov.sk alebo www.oldza.sk.

 
Právne ustanovenia | KONTAKT WEBMASTER | © 2005-2010 VASDOMOV.sk